Waterlab op de buitenafdeling

Waterlab op de buitenafdeling

Woensdag 25 oktober is het Waterlab op de buitenafdeling. Tijdens deze activiteit hebben kinderen de mogelijkheid om verschillende proeven uit te voeren uit het Waterlab van Wavemakers United.

Ze kunnen spelenderwijs zien welke gevolgen wateroverlast/droogte kan hebben en wat ze zelf kunnen doen om hier verstandig mee om te gaan door middel van leuke proefjes.

 

De activiteit is van 12:30-16:30 uur

Datum: